Strona główna
O KSIĄŻCE
Obszar badań
Zapisy kolęd
Pliki dźwiękowe
O autorze
KontaktWYKAZ TYTUŁÓW PIEŚNI

KOLĘDY DOMOWE

1. A cóż z tą Dzieciną
2. A śpisz Bartek
3. A zła Ewa narobiła
4. A zza onej góry
5. Biegnę z rana
6. Chrystus nam się narodził
7. Cicho, cicho śpi świat cały
8. Co to nowego
9. Coż to, proszę, za nowina
10. Cztery lata zawszem pasał
11. Czy bracia spicie
12. Dnia jednego o północy
13. Gloryja, gloryja
14. Godzina północy
15. Gruchnęła, gruchnęła nowina w mieście
16. Gwałtu, gwałtu, pastuszkowie
17. Hej bracia, czy śpicie
18. Hej byliśmy, bracia
19. Hej nam, hej! Pastuszęta, niebożęta
20. Hej nam, hej! Wszystek świat dzisiaj wesoły
21. Hej stawajże, bracie, do pochodu
22. Hej w dzień narodzenia
23. Hola, hola, pasterze z pola
24. I my też przychodzim, ubodzy ludzie
25. Jam jest dudka
26. Ja też witam mego Pana
27. Jechali królowie
28. Kaczka pstra dziatki ma
29. Kiedy som Pan Jezus chodził po kolędzie
30. Kto był smutny, dziś wesoły
31. Małe Pacholę, Pan Stwórca nieba
32. Mam ja skarb
33. Mój Wojtalu
34. Na Boże Narodzenie przyszło ptastwa wiele
35. Nad Betlejem jasna gwiazda zaświeciła
36. Najświętsza Panienka gdy porodzić miała
37. Najświętsza Panienka po świecie chodziła
38. Na kopie siana
39. Na onej górze drzewo zielone
40. Narodził nam się Pan Jezus na świat
41. Nie masz ci, nie masz nad tę gwiazdeczkę
42. Nie masz sług
43. Od wschodu królowie
44. O Józefie!
45. Pasterze drzymali w dolinie
46. Pastuszkowie, bracia mili
47. Paśli owieczki pod borem
48. Paśli pasterze woły
49. Patrzcie, co się dzieje
50. Pociecha, pociecha pana Wójciecha
51. Pomaleńku, Józefie
52. Przylecieli Aniołkowie
53. Przylecieli tak śliczni Anieli
54. Przy onej dolinie
55. Przyskoczę ja do ty szopy
56. Rano powstali
57. Stała się nowina miła
58. Stała się nam dziś nowina
59. Stoi tam lipeczka
60. Szczęśliwe czasy nam się zjawiły
61. Szło za gwiazdą do Betlejem dwóch pasterzy
62. Śliczna Panienka jako jutrzenka
63. Święty Szczepan po kolędzie gdy chodził
64. Tam przy łące, przy zielonej
65. Ta noc nieszczęśliwa
66. Tusząc pasterze, że dzień blisko
67. W Betlejem przy drodze
68. W Betlejem sławnym
69. W dzień Bożego Narodzenia [...] Ptaszki
70. W dzień Bożego Narodzenia weseli ludzie
71. We czwartek wieczór, drugiego marca
72. Weselcie się ludzie
73. Wesoła się nam zjawiła
74. Wesołą nowinę dziś ogłaszamy
75. Wędrowali Trzej Królowie
76. Widzę ja jasności
77. Wielija, wielija, wielija!
78. Wielka radość w tym królewskim żłobie
79. Witaj Jezu kochany, kochany
80. Witaj Królu nowy
81. Woły moje, woły
82. W pole pasterze zaszli
83. W stajni na sianku
84. Wstawszy pasterz
85. W tej kolędzie
86. Zagrzmiała, runęła w Betlejem ziemia
87. Zaświeciła jasna gwiazda na niebie
88. Zaświeciła jasna gwiazda z obłoku
89. Zaświeciła jasna zorza
90. Z Raju, pięknego miasta
91. Z tamtej strony dwora
92. Z tamtej strony gajka
93. Zza onego dworka
94. Żeń wołki, żeń


KOLĘDY KOŚCIELNE

95. Ach ubogi żłobie
96. Ach witajże, pożądana
97. Anieli w niebie śpiewają
98. Anioł Pański, otoczony światłością dokoła
99. Anioł pasterzom mówił
100. Apokalityczny Baranku
101. A wczora z wieczora
102. Boże Narodzenie, wszystko się weseli
103. Bóg się rodzi, gwiazda wschodzi
104. Bóg się rodzi, moc truchleje
105. Bracia, patrzcie jeno
106. Cieszmy się i pod niebiosy
107. Do Betlejemu
108. Dzieciątko się narodziło
109. Dziecię Jezus w Betlejemie gdy się zrodziło
110. Gdy się Chrystus rodzi
111. Gwiazdka na niebie
112. Jakaż to gwiazda
113. Jezusa narodzonego
114. Jezus malusieńki
115. Jezu, śliczny kwiecie
116. Kazał Anioł, kazał Anioł do Betlejem Juda
117. Któż o tej dobie
118. Kyrie, kyrie, kyrie elejson
119. Lulajże, Jezuniu
120. Mesyjasz przyszedł
121. Mizerna, cicha
122. Narodził się Jezus Chrystus, bądźmy weseli
123. Narodził się Jezus w stajni ubogi
124. Niebo i ziemia, i wszystkie stworzenia
125. Nie było miejsca dla Ciebie
126. Niepojęte dary na nas zsyła
127. Nowy rok bieży
128. O gwiazdeczko
129. O gwiazdo betlejemska
130. O Jezu, nasz Zbawicielu
131. O mili królowie
132. O Syneczku mój najdroższy
133. Pan z nieba i łona Ojca przychodzi
134. Pasterze bieżeli
135. Pasterze mili
136. Powiedzcie, pasterze mili
137. Przybieżeli do Betlejem pasterze
138. Przyjdźże Jezu, przyjdź
139. Przy onej górze
140. Radziła Trójca Święta na niebie
141. Rozkwitnęła się lilija
142. Słowo było cudem
143. Słysząc, jak Aniołów lśniących
144. Słyszę z nieba muzykę
145. Śliczna Panienka Jezusa zrodziła
146. Tryumfy Króla niebieskiego
147. Trzej Królowie jadą
148. Trzej Królowie jadą [...] Za gwiazdą
149. Usnąłeś, Jezu, na Maryi łonie
150. W Betlejem, w Betlejem, tam ziemia święta
151. W dzień Bożego Narodzenia [...] Aniołowie
152. Wesołą nowinę, bracia, słuchajcie
153. Witaj Jezu ukochany
154. Witaj Jezu w tej świętości
155. Witaj Zbawicielu
156. Witajże, witaj, dziś narodzony
157. Wiwat dzisiaj Boskiej Istności
158. Wśród nocnej ciszy
159. Wykrzyknijmy wiwat
160. W żłobie leży
161. W żłóbku na sianie
162. Zamknij swe powieczki
163. Zjawiło się nam dziś coś nowego
164. Z narodzenia Pana
165. Z nieba wysokiego

KOLĘDY ŻYCZĄCE
 
- PRZEMOWY POŁAŹNIKÓW

- "SZCZODRAKI"

- WYKRZYKIWANE ZŁORZECZENIA I POGRÓŻKI

- ŚPIEWY KOLĘDNICZE

166. A wczora z wieczora [...] Szoł Bóziéńko z nieba
167. A w rajskim ogrodzie rośnie lelija
168. Chodził Jezus po kolędzie
169. Czyście nas tu radzi
170. Dajcie wy nom, dajcie
171. Idzie wiaruj stary do ludzi w kolędzie
172. I my też przyszli pokolędować
173. Jak nom nic nie dacie
174. Jak się macie, gospodarzu nasz miły
175. Mości gospodorzu
176. Na szczęście wom i na zdrowie
177. Pan Jezus się nam narodził
178. Panu Bogu, wam!
179. Piekliście tu szczodroki–bochnoki
180. Pochwalony Chrystus, a w Imieniu Jego
181. Pochwalony Jezus Chrystus, wienszujemy wom
182. Podnieś Jezu rączkę
183. Pójdziemy, bracia, w drogę z wieczora
184. Pójdźmy wszędzie, pójdźmy po kolędzie
185. Przyszli my ci, gospodorzu, pokolędować
186. Przyszliśmy tu do waszeci
187. Przyszliśmy tu po kolędzie
188. Stary rok się kończy
189. Witaj gospodarzu [...] Daj nam wódki litre
190. Witaj gospodarzu [...] Wpuśćcie nos tu, wpuśćcie
191. W oceanie dziś wieczności czas ginie
192. Z dawna jest to zwyczaj wszędzie
193. Z tamtej strony gajka

- "POCIESZENIE” GOSPODARZA

194. Hej nam, hej! Czyja to rolisia
195. Hej nam, hej! Panie gospodarzu
196. Słuchaj, gospodarzu, co ci opowiemy

- PIECZENIE CHLEBA

197. Trzej kapłóni [...] w stodole młócili

- PIEŚNI ŚPIEWANE PANNOM

198. Dziewczyno moja, daj mi kolędę
199. Hej co ty tam robisz, nadobna dziewczyno
200. Poszła Haniénka do kómorynki
201. U naszych dziéweczek dobry porządeczek
202. W sieni mietła, w izbie mietła

- KOLĘDNICZE POŻEGNANIE

203. Dziękujemy za kolędę, gospodarzu panie
204. Gospodarze mili, byście długo żyli
205. Gospodarzu, prędzej, prędzej
206. Niech gospodarz wesół będzie
207. Pokój naszej Polsce
208. Wiwat, wiwat, już idziemy
209. Zagraj muzyka
210. Za kolędę dziękujemy

- ŚPIEWANE ZŁORZECZENIA

211. Kąkol, kąkol, stokłosa!

- KOLĘDOWANIE Z KOBYŁKĄ

212. Przyskoczyła kobylina do psa

KOLĘDY AKTUALIZOWANE

- PIEŚNI Z LAT WOJENNYCH

213. Nowy rok bieży, na ziemi leży [...] Polak z Moskalem
214. Polskę nam zabrali
215. Tam pod Krakowem było wesele
216. Tam w Iwangrodzie
217. Wśród nocnej ciszy [...] W polu żołnierze

- WOJENNE PARODIE KOLĘD

218. Dzisiaj w Londynie
219. Przybieżeli do Betlejem pasterze [...] a pokój na MO
220. Przybieżeli do Sanoka złodzieje
221. Przybieżeli od patrole kaprole
222. Wśród nocnej ciszy [...] German nie słyszy
223. Wśród nocnej ciszy Smyrnow nadchodzi

- KOLĘDY Z "CZASÓW SPOKOJNYCH"

224. Gospodarze mili (Kolęda "iwonicka”)
225. Nowy rok idzie, a my są w bidzie
226. Nowy rok świta, każden go wita
227. W dzień Bożego Narodzenia [...] Dziadek z babką
228. Wśród nocnej ciszy [...] Pomyślcie o tych, co płaczą
229. Zlękli się pasterze (Kolęda "grabownicka”)

- KOLĘDY KÓŁ GOSPODYŃ WIEJSKICH

230. A my się dziś po kolędzie wszyscy wybrali
231. Ażeby wam, gospodarze, zdrowie sprzyjało
232. Dzisiaj do Betlejem, pastuszki, spieszymy
233. Dzisiaj radość wielka, tu w tej naszej sali
234. Jak pięknie my się zeszli
235. Lulajże, Jezuniu [...] Łzy ludu polskiego z płaczu otulaj
236. Nowy rok bieży, dla nas się szerzy oświata
237. Pobłogosław, Jezu, księdza kanonika
238. Pójdziemy, bracia, w drogę z oddali
239. Przyszli my tutaj zakolędować

- PARODIE

240. Anioł pasterza złapoł
241. Boh predwicznyj narodyłsia. Ja sia spył, babu zbył
242. Duszą się pasterze, że dzień blisko
243. Pasterze mili [...] Widzieliśmy flaszkę z wódką
244. Przybieżeli do Betlejem pastuchy
245. Wilija, wilija, wilija [...] Jest na strychu stara beczka
246. Wśród nocnej ciszy, czy pani słyszy

ŚPIEWY Z INSCENIZACJI KOLĘDOWYCH

- KOLĘDOWANIE Z "RAJEM"

247. Adam i Ewa, pierwsi w ludzkim rodzie

- ŚPIEWY TOWARZYSZĄCE "HERODOM"

248. Ach biada, biada mnie, Herodowi
249. Już ja cię, królu, opuścić muszę
250. Kazałeś, królu
251. Królu, królu Herodzie

- PIEŚNI TOWARZYSZĄCE WYSTĘPOM DZIADA I ŻYDA

252. Dziadkom grają
253. Miałem loge kalwaryjsko
254. Pod kościołem ja siadam
255. Przyprowadził nom tu dziada
256. Szła Żydówka
257. Żydzie, Żydzie, Mesyjosz się rodzi

- ŚPIEWY Z JASEŁEK

258. Szczęśliwi ziemianie
259. Hej bydełecko moje
260. Hej paście się, owiecki
261. Jasna nocka, cudny czas
262. Kaj owiecek pilnowali przy ugorze
263. Pasterską pieśń zanućmy wraz
264. Pasterze, pasterze
265. Scęśliwy pastuszek
266. Górale z Podhala śpieszą ku Tobie
267. Przy żłóbeczku Twoim
268. Hej Ty Dzieciątecku
269. Hen tam spod Krakowa
270. Od Krakowa ciemny las
271. Przyszły tu dziś w goście łowickie dzieci
272. Tam na dworze srogie wichry rwą

- DIALOG Z DIACZKIEM

273. A ty jacku nauczany
274. Wołek, wołek, wołek i osiołek

KOLĘDY RUSKIE

275. Boh predwicznyj narodyłsia
276. Boh sia rożdaje
277. Chodył Hospod po raju
278. Chrystos rodyłsia
279. Dobryj weczer tobi, pane hospodariu
280. Dywnaja nowyna
281. Hrycz'ko wziął trubu
282. Jednomu damé światyj Nykołaj
283. Jordań wodu rozlywaje
284. Na nebi zirka jasna zasiała
285. Narodyłsia Isus Chrystós
286. Nebo i zemlia
287. Nowaja radist' świtu sia zjawyła
288. Nowa radist stała
289. Po wsiomu świtu stałas’ nowyna
290. Prekrasna źwizdońka po nebi chodyła
291. Radujtesia, wsi liude
292. Szczadryj weczér
293. Szczedryj weczer wsim nam
294. Światyj Joane, pryhotowysia
295. Witaj Isuse
296. Wo Weflejemi nyni nowyna
297. Wsełennaja wesélysia
298. W ubohyj dolyni źwizda zaśwityła
299. W Weflejemi dneś nowyna
300. W Weflejemi tajna stałas’ prewelyka
301. Ziszly Anhely, ziszly Anhely iz neba

"BAŁAMUTY"

302. A wyszed se chłopok na óbore rano
303. Gdy do wojska rókowałem
304. Hej kolęda, kolęda! Baba z pieca wygląda
305. Hej kolęda, kolęda! Wiszą portki
306. Hen tam za miastem
307. Na to Pan Bóg doł niedziely
308. Noc, noc, noc była pogodna, cicha
309. Posłuchajcie, lecz niemało
310. Rusin Kapuścin(c) Bartosz Gałązka 2004-2005